Eksāmens 40 jautājumi (atbildes izlases veidā)

Eksāmens 40 jautājumi (atbildes izlases veidā)

Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi
Teorētiskās daļas (testa) jautājumi