Eksāmens 40 jautājumi

Apsardzes eksāmena tests (teorijas eksāmens)

Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumi
Teorētiskās daļas (testa) jautājumi